Woodlands Peter Pan

2012, 12.2 hand, Welsh Pony Gelding - Hunter